לפלגי מים מגוון פרויקטים בתחום השפכים הסניטריים להלן הפרויקטים המובילים.