לפלגי מים מגוון פרויקטים בתחום טיפול בשפכים תעשייתיים להלן הפרויקטים המובילים.