על מנת לזהות חריגות באיכות השפכים באופן מיידי, אנו מציעים מערכת מתקדמת לניטור שפכים  PM OPTIMIZE.
המערכת בעלת חיישנים המנטרים את איכויות השפכים, מותקנת בשוחות הביוב, שוחות הניקוז או בנחלים, ומאפשרת זיהוי מידי של הרעה באיכות השפכים, וקבלת התרעה מיידית לגורמים הרלוונטיים. המידע נאסף לאורך היממה, ונשלח ישירות לממשק המשתמש, שם יכול הלקוח לצפות ולקבל תמונה חדה וברורה של איכות המים או השפכים הזורמת בשטח השיפוט שלו. המערכת מאפשרת לפעול לצמצום הנזקים הנגרמים מההזרמה, כגון: קריסת מט"ש, נזקים לתשתיות הביוב ולצנרת הביוב, נזקים לאיכות הסביבה ועוד, וכמו כן מאפשרת קבלת החלטות מהירה ומיידית על בסיס הנתונים המגיעים מהשטח, ואיתור מקורות הזיהום.

יתרונות הניטור הרציף

שיקוף מפת השפכים / מי הניקוז לרשות הממונה
התראה על אירועים חריגים בזמן אמת ויצירת הרתעה
יכולת לקיחת דיגום אוטומטי
ניתוח נתונים וקבלת החלטות
נקיטת פעולה על ידי הרשות הממונה

 

מה כולל השרות?

 • ניטור רציף 24/7
 • בקר, חיישנים, דוגם בתוך השוחות \ תעלות ניקוז \ נחלים
 • מד מפלס לזיהוי גלישות וסתימות
 • שידור נתונים Online לאפליקציה בענן
 • קבלת תמונת מצב מלאה 365 יום בשנה
 • קבלת החלטות מיידית

מה כולל השרות?

הכנת הצעה לפריסת מערכות לפי ניתוח מפת GIS
התקנת המערכת במיקומים שנבחרו
ביצוע תחזוקת מערכות באופן שוטף
אחריות על רציפות ותקינות המדידות והנתונים המגיעים מהמערכות
ניתוח הממצאים והפקת תובנות מהמערכת

איפה ניתן להתקין את המערכת?

מפעלים חשודים
תחנות שאיבה
קווים מאספים
כניסה למאגרים/מט"שים
תעלות ניקוז / נחלים

מחלקת ייעוץ סביבתי

 • המחלקה מספקת שירותי ניהול שפכי תעשייה בעשרות תאגידי מים ומועצות אזוריות הכולל:
  הכנה ואישור תכנית הניטור, ניהול מלא של יישום תכנית הניטור לפיקוח ובקרה על שפכי תעשייה בעלי פוטנציאל זיהום
 • הפעילות כוללת ביצוע דיגומים, הפעלת תכנית דיגום מול מעבדה מוסמכת, ניתוח הממצאים, הפקת חיובים ודוחות בהתאם לממצאים.
 • מערכות הניטור הרציף של פלגי מים מותקנות אצל לקוחותינו בכל רחבי הארץ.