היחידה לייעוץ סביבתי בפלגי מים מספקת פתרונות סביבתיים לתעשייה ולסקטור הציבורי ‏והמסחרי תוך ייעול תהליכים, חסכון במשאבים ומיקוד רלוונטיות ללקוח.‏
תהליכי הייעוץ הסביבתי כוללים בין השאר ניטור רציף, הכנת מסמכים סביבתיים, דוחות ‏ומסמכים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה, חוות דעת בנושאים סביבתיים, סקרי שפכים, ‏ייצוג מפעלים מול גורמי איכות סביבה ותאגידי מים ועוד.‏
מעוניינים להקים פרויקט על קרקע מסוימת ולקבל את כל האישורים הנדרשים? גם בתחום זה ‏יועץ סביבתי יוכל לתת תמונה ברורה לגבי מצב הקרקע והסיכונים לסביבה. בחברת פלגי מים ‏עובדים מומחים שונים הנותנים ייעוץ סביבתי הכולל שירות כבר משלב איתור ואפיון מקורות ‏הזיהום ועד השלב הכולל פתרונות שונים וחלופות

בין השירותים שניתן לקבל:‏

  • סקר תשתיות מים הנדסי תברואי מניעתי לישובים
  • סקר מזחים
  • דווחי איכות מים
  • סקר שפכים
  • סקר קרקע היסטורי
  • סקר קרקע חקירתי
  • ייצוג הלקוחות מול גורמי רגולציה