בעלת תואר ראשון בהנדסת סביבה ותואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה.

החלה את דרכה המקצועית בפלגי מים בשנת 2004 כמהנדסת תהליך לתחום הטיפול בשפכים.

בשנת 2011 בנתה את תחום השיווק בחברה ומאז מובילה אותו בארץ ובחו"ל.

מיטל מחוברת למשק המים הישראלי ושותפה לאורך השנים בפלטפורמות השונות המחברות דיסציפלינות מגוונות מהעולם המסחרי, האקדמי והרגולטורי כמו האיגוד הישראלי למים, מאגד חברות וכד'.

מרגישה גאווה גדולה להיות חלק מפלגי מים וממשק המים הישראלי ולהציג את הידע והחדשנות בעולם.