מירב החלה את דרכה בפלגי  מים בשנת 2021 כסמנכ"לית כספים ויזמות, והגיעה אחרי שורת תפקידים בכירים במשרד האוצר כשהאחרון בהם הוא סגנית בכירה לחשב הכללי.

מצטרפת אל הסקטור הפרטי בתחום התשתיות הזורמות לאחר הכירות מעמיקה עם תחום התשתיות מתוך המגזר הממשלתי, ניסיון בביצוע וניהול תקציבים בהיקפים גדולים, והתמחות בפרויקטים שבשיתוף המגזר הפרטי (שיטת ה- Public Private Partnership)  .

מנוסה בהובלת שינויים חוצי ארגון לייעול מערכתי, תוך רתימת חדשנות טכנולוגית מתאימה.